Bogførings Guide

December 2023 

Indholdsfortegnelse

Kapital 1 Faktura        1

Hvad er en faktura        1

Dato        1

Fakturanummer        1

Info om sælger        1

Info om køber        1

Vare, mængde, pris og moms        1

Kapitel 2 Regnskabsguide udarbejdet af Freesoft        2

Hvad er bogføring?        2

Husk bogføringsloven        2

Bogfør kontinuerligt        3

Benyt en revisor eller økonomiansvarlig        3

Regnskabsprogram        3

Kapitel 3 Moms        3

Hvad er moms?        3

Momsregistrering        4

Købs- og salgsmoms        4

Dansk moms vs. udenlandsk moms        4

Indberetning        5

Fradragsregler        5

Kapitel 4 Årsrapport        5

Kapitel 5 Skat        6

Denne type skat skal du betale        6

Personligt ejet virksomhed        6

Personskat        7

Virksomhedsskatteordningen        7

Kapitalafkastordningen        8

Betal skat i en personligt ejet virksomhed        8

Oplysningsskema        8

Selskabsskat        8

Sådan bliver aconto skat beregnet        9

Betal skat som selskabsejer        9

Kapitel 6 Skattefradrag        9

Hvad er fradrag?        9

Delvist eller fuldt fradrag        10

Hvad er repræsentationsudgifter?        10

Kapitel 7 Løn eller overskud        11

Enkeltmandsvirksomhed        11

Selskab        12

Kapitel 8 Regnskabsløsning        12

Hvilken regnskabsløsning bør du vælge?        12


Kapital 1 Faktura

Fakturaer er essentielle for, at du kan tjene penge på din iværksættervirksomhed. Uden fakturaer – ingen indtjening. Heldigvis skal din faktura skabelon kun opsættes én gang, og det kan være en helt overvældende følelse at sende din første rigtige faktura til en kunde. Når skabelonen er opsat og fuldkommen, skal du bare tilpasse den til nye kunder, så oplysningerne stemmer alle steder.

Her i kapitlet får du information om, hvad en faktura skal indeholde, hvordan den kan og skal se ud – og så et par detaljer, du skal skrive dig bag øret. Men lad os først og fremmest lige slå fast, hvad sådan en faktura egentlig er for en størrelse.

Hvad er en faktura

En faktura er et dokument, der viser, hvad der er solgt, hvor meget, hvornår, af/til hvem, hvad det koster, og hvilken moms der er opkrævet. Der findes nogle lovkrav til, hvad en faktura skal indeholde:

Dato

Det er vigtigt, at faktura- og udstedelsesdato er den samme. Det vil sige, at datoen på fakturaen skal være samme dato, du sender fakturaen til din kunde.

Fakturanummer

Du skal huske at skrive nummer på dine fakturaer – f.eks. fakturanummer 3. Nummeret skal være stigende og skifte, hver gang du sender en faktura til en kunde. Der er ingen regler om, at nummeret skal starte ved 1.

Info om sælger

Du skal give information om din virksomhed på din faktura; både virksomhedens CVR-nr. eller SE-nr., navnet på din virksomhed og din virksomhedsadresse. Dit personlige navn behøver du dog ikke have på dokumentet.

Info om køber

Du skal som udgangspunkt angive, hvilken kunde der er tale om. Navnet på kundens virksomhed skal tydeligt fremgå af fakturaen. Der findes dog undtagelser for kasseboner og forenklede fakturaer, men du er altid på den sikre side, hvis du skriver navn og adresse på.

Vare, mængde, pris og moms

For at undgå tvivl, skal den eller de pågældende varer fremgå tydeligt på din faktura. Modtageren skal desuden nemt kunne afkode, hvor stor en mængde der er tale om – f.eks. antallet af bukser.

Sidst, men ikke mindst, skal prisen være tydelig på fakturaen. Alt afhængig af, hvilket land du befinder dig i, skal du oplyse landets momssats. Momssatsen i Danmark er på 25%, og den skal fremgå tydeligt på fakturaen. Vær opmærksom på, at der kan være undtagelser ved salg i EU og uden for EU. I Freesoft har vi allerede tilrettelagt for de forskellige momssatser inden for EU. 

Kapitel 2 Regnskabsguide udarbejdet af Freesoft

Bogføring er en nødvendighed, når du driver virksomhed. Det skyldes ikke kun lovgivningen, som kræver, at du skal gøre det. Korrekt bogføring er i høj grad også med til at sørge for, at du kan træffe gode økonomiske beslutninger – og det indebærer bl.a. bogføring af kvitteringer, regninger og fakturaer m.m.

Vores regnskabs guide er bygget op, så du efter endt læsning forstår principperne bag bogføring, kontoplan samt bogføringsloven. Det er vigtigt, at du ved og forstår, hvordan du bogfører dine bilag.

Men bare rolig: Det behøver ikke være svært. Lad os først tage et kort kig på, hvad du skal tænke, når nogen siger ”bogføring”.

Hvad er bogføring?

I korte træk er bogføring at indtaste bilag, fx fakturaer og kvitteringer, i dit regnskab. Hver gang du enten køber eller sælger noget, skal dine bilag bogføres for senere at få regnskabet til at gå op. Er du f.eks. på restaurant til en forretningsmiddag, er det vigtigt, at du beholder kvitteringen, så du senere kan “bevise”, hvad pengene blev brugt til. Det er specielt vigtigt, når du ønsker at fratrække relevante og korrekte udgifter i regnskabet og ved den månedlige/kvartalsvise/halvårlige momsindberetning.

Husk bogføringsloven

Alle skal overholde bogføringsloven, som indeholder flere forskellige regler og krav. Alle virksomheder skal dog bogføre bilag såsom regninger og fakturaer – det er lovpligtigt. Bilag skal desuden opbevares til dit regnskab.

Af samme grund har Freesoft udarbejdet funktionen “Bilag i skyen” (der er tilgængelig for alle brugere), hvor du kan uploade billeder af de krøllede kvitteringer til en server, så du slipper for at gemme dem. Dine forskellige bilag skal dokumenteres i op til fem år, hvis der kommer nogen og vil tjekke regnskabet igennem.

Det er vigtigt at have styr på reglerne og regnskabet. Hvis du ikke har det, risikerer du en bødestraf, som kan være en stor negativ post i regnskabet.

Fejl i årsrapporten kan i yderste tilfælde betyde tvangsopløsning af virksomheden. Det lyder farligt og kompliceret, men du kommer rigtig langt med et godt regnskabsprogram og sund fornuft.

Læs alt om bogføringsloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/700 

Bogfør kontinuerligt

Vi anbefaler, at du bogfører løbende, så det ikke ender med, at momsindberetningen kommer til at foregå kaotisk.

Nogle glemmer, hvad selve formålet med deres køb var, og det kan forvirre ved indberetning – for hvad var det nu lige, der gjorde, at du 23. juni købte en kop kaffe ude i byen i stedet for at lave en kop på kontoret. Det kan være, at du var på vej til møde, at kaffemaskinen på kontoret var gået i stykker eller noget tredje.

Hvis man ikke får bogført relativt hurtigt, forsvinder det for de fleste af os fra hukommelsen.

Benyt en revisor eller økonomiansvarlig

Langt de fleste erhvervsdrivende kan sagtens klare sig med de værktøjer, der er til rådighed i dag. Det kræver dog, at man er villig til at investere tid i at forstå og lave regnskab. Alternativt er at betale en revisor/bogholder.

Regnskabsprogram

Er økonomien ikke til den ekstra (store) udgift til en revisor? Så brug et regnskabsprogram, der kan hjælpe dig godt på vej. Freesoft har f.eks. en dygtig og kompetent bogførings support, der står klar til at hjælpe dig året rundt 9-15. Du har også altid et løbende overblik over din økonomi – hvor der nemt kan gå uger mellem regnskabet og bogføres hos en revisor.

Kapitel 3 Moms

Moms kan give iværksættere mange grå hår i hovedet, men det kan du let undgå ved at læse med her.

I denne regnskabs guide forsøger vi at komme med svar til de mange spørgsmål, vi ofte oplever – hvis du vil dykke ned i de enkelte emner, anbefaler vi dig at tjekke Freesoft.dk for detaljerede artikler med information og rådgivning.

Men lad os først og fremmest slå fast, hvad moms i grunden er for noget.

Hvad er moms?

Moms er en afgift, der bliver lagt til produkter, der enten købes eller sælges i Danmark.

Det er mest normalt, at man støder på den procentsats, der hedder 25 procent. Satsen er den samme, uanset om vi taler købs- eller salgsmoms - som vi kommer nærmere ind på senere.

Når du er momsregistreret, skal du også indberette din moms; enten halvårligt, kvartalsvis eller månedligt.

Alt efter omsætning bliver du og din virksomhed placeret i en af de nævnte kategorier:

Momsregistrering

Det er ikke alle virksomheder, der må momsregistreres.

Virksomheder, der forventer at omsætte for under 50.000 kroner om året, kan ikke vælge at lade sig momsregistrere. Det betyder samtidig også, at de ydelser og/eller varer, de sælger, ikke skal have lagt 25 procent oven i salgsprisen.

Der er visse brancher, som er fuldstændigt fritaget fra moms uanset omsætning. Det gælder bl.a. sundhedssektoren og virksomheder, som arbejder med undervisning – de skal dog afregne lønsumsafgift i stedet for moms.

Om det er en god idé ikke at lade sig momsregistrere, lader vi være op til den enkelte selv at beslutte. Det er dog ikke altid noget, du selv vælger. Du skal nemlig momsregistreres, hvis du rammer en omsætning på 50.000 kr. inden for 12 måneder, hvis du handler med momspligtige varer og ydelser.

Hvis du først moms registrerer dig, når du har tjent over 50.000 kroner, skal du betale moms af hele beløbet, du har omsat for. Det er fx 10.000 kroner, hvis du har omsat for 50.001 kroner. Du skal betale moms med tilbagevirkende kraft fra den faktura, der sendte dig over grænsen, hvis du ikke har registreret dig i tide.

Købs- og salgsmoms

Vi har tidligere i regnskabs guiden nævnt, at der er forskel på, hvordan man beregner købsmoms og salgsmoms. Det forklarer vi nu:

Helt simpelt betyder det, at når du lægger moms til, skal du gange med 1,25. Når du vil finde beløbet uden moms, deler du beløbet med 1,25.

Dansk moms vs. udenlandsk moms

Der er stor forskel på, hvor man sælger eller køber varer i verden. I Danmark har vi som bekendt 25 procent moms, men sådan forholder det sig ikke alle steder. Handler du med udlandet, skal du have en faktura uden moms jf. reglerne om omvendt betalingspligt i EU og momsfritaget handel med lande uden for EU. Det gælder kun som virksomhed, og du skal huske at være importørregistreret, hvis du køber ting inden for EU og resten af verden.

En tommelfingerregel herfra lyder derfor: Hav styr på momsen for at undgå et kedeligt opkald eller brev fra en medarbejder hos Skattestyrelsen. Vær iøvrigt opmærksom på, at du ikke kan få fradrag for udenlandsk moms.

Indberetning

Lad os antage, at du har fuldstændig styr på din indberetning, og at alt kører på skinner. Så er du klar. Men hvis du ikke får indberettet din moms i tide, ender du med at få bøder.

Fradragsregler

Det er ikke alting, du, som virksomhedsejer, kan få fradrag af moms for. Hvis du spiser en burger på vej hjem efter en arbejdstur på mindst 24 timer, får du kun 25 procent fradrag.

Når du bruger Freesoft som regnskabsprogram, fremgår det automatisk, når du vælger en udgift som f.eks. blomster. Det skyldes vores funktion, Bogføringsassistenten, som giver dig et nemt og enkelt overblik over de valgmuligheder, du har. Fx ved Bogføringsassistenten en hel del om, hvilken konto du skal benytte, og hvilket fradrag der er korrekt. På den måde undgår du en masse bøvl med Skattestyrelsen.

Kapitel 4 Årsrapport

Virksomhedens årsrapport kan føles som en svær nød at knække, fordi der er så mange snørklede variabler at holde øje med. Af samme grund kan det for de fleste iværksættere være svært at overskue regnskabet uden at få hjælp udefra.

Ifølge årsregnskabsloven er det ikke et krav, at du udarbejder og indsender din årsrapport, hvis du har en personligt ejet virksomhed. I stedet udfylder du de relevante oplysninger i den personlige udvidede selvangivelse, der som bekendt har skiftet navn til ‘Oplysningsskemaet’.

Er virksomheden et selskab (fx. ApS eller A/S), er det omvendt lovpligtigt at udarbejde årsrapporten og få tilføjet rapporten. I bund og grund handler det om, at du som virksomhedsejer ikke hæfter personligt for eventuel gæld i et selskab, som du eksempelvis gør, hvis virksomheden er personligt ejet.

Årsrapporten fungerer som en form for dokumentation for selskabets økonomi. Rapporten tjekkes ofte af samarbejdspartnere, før de fx vælger at indgå en handel med dig. Det er aldrig sjovt at handle med en virksomhed, hvor økonomien ikke ser ud til at være sund, og selvom virksomheden er i stand til at betale, så syner virksomheden måske ikke likvid, hvis regnskabet ser negativt ud.

Også din bank kan ønske at se på rapporten. Går du med tanker om at ansøge banken om et lån, skal din årsrapport være udarbejdet ned til mindste detalje. Har banken ikke et solidt fundament at vurdere din ansøgning på, vil de med al sandsynlighed bede dig om at få tingene på plads. Som långiver tager de jo en vis risiko.

Investorer kigger også grundigt på din virksomheds økonomi, før de træffer den endelige beslutning om en investering. Præcis som med banken tager investorer en risiko ved at spytte penge i din gode idé.

Inden afsnittet her er slut, vil vi lige minde dig om en ekstra detalje: Husk at undersøge, om du har revisionspligt – altså pligt til, at en revisor gennemgår dit regnskab for at tjekke, om det er udarbejdet korrekt.

Fristen for indsendelse af en årsrapport er typisk fem måneder efter regnskabsåret slutter. Det betyder, at fristen er den 31. maj, hvis dit regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Vi vil også lige minde dig om en ekstra detalje: Det skal rapporten indeholde:

Dit årsregnskab skal kort og godt bestå af din statusopgørelse, hvor passiver og aktiver fremgår, og din resultatopgørelse, der viser en klar oversigt over brugen af virksomhedens midler.

Kapitel 5 Skat

Skat er en kompliceret størrelse, der er vigtig at have styr på. Det kan være en vanskelig opgave at overskue, men selvom det er besværligt, er det ikke mindre essentielt at have styr på. Får du ikke fuld kontrol, kan det ende med dagbøder, som laver ravage i din virksomheds økonomi.

I denne regnskabsguide forsøger vi at gøre skat så nemt at forstå som overhovedet muligt.

Denne type skat skal du betale

Uanset hvilken virksomhedstype du har, eller om du er privatperson uden virksomhed, skal du betale skat. Man skelner dog mellem virksomhedstyper, når man kigger på, hvordan og hvor meget skat der skal betales.

Personligt ejet virksomhed

Når du har en personlig ejet virksomhed, betragtes I som den samme juridiske enhed. Det vil sige, at I i statens øjne er det samme. Derfor hæfter du fx også for eventuel gæld, der måtte opstå i virksomheden.

Virksomhedens overskud eller underskud registreres på oplysningsskemaet (tidligere udvidet selvangivelse). Når du har en virksomhed, skal du udfylde flere rubrikker end på din personlige, når du har en personlig ejet virksomhed. Her skal du angive det skattemæssige resultat for virksomheden.

Har du en personligt ejet virksomhed, kan du vælge mellem tre forskellige typer beskatning:

  1. Personskat
  2. Virksomhedsskatteordningen (VSO)
  3. Kapitalafkastordningen (KAO)

Det mest normale er at betale personskat. Det er også denne type, du automatisk bliver tildelt ved opstart. Du kan dog vælge en af de andre muligheder – bare husk at notere det i din forskudsopgørelse og i dit oplysningsskema.

Skulle vi inkludere alt, hvad der står i Virksomhedsskatteloven, ville vores regnskabs guide her blive alenlang. Det lader vi være med. Ønsker du flere informationer, kan du i stedet besøge Skattestyrelsens hjemmeside.

Personskat

Som tidligere nævnt bliver du automatisk tildelt beskatningsformen “personskat”, når du stifter eller har en personligt ejet virksomhed. Dette er den klart nemmeste og administrativt billigste løsning, som de fleste kan lære på egen hånd.

Du skal betale B-skatterater i stedet for A-skat. Du betaler nemlig skat af virksomhedens skattemæssige overskud - ikke af de udbetalinger, du laver til dig selv. Det giver rigtig fin mening, hvis du bare vil hæve overskuddet i virksomheden til privat brug, eller hvis du hverken har lyst eller behov for at lave en opsparing i virksomheden.

Har virksomheden meget lave renteudgifter, vil det formentlig også være et fornuftigt valg at vælge personskat som beskatnings type. Når man har en personligt ejet virksomhed som sit primære arbejde, modtager man ikke løn andre steder fra. Derfor bliver det overskud, der opstår ud fra omsætningen i virksomheden, din løn.

Virksomhedsskatteordningen

Modsat personskat kan du med virksomhedsskatteordningen (VSO) opspare penge i din virksomhed, hvis du ikke udbetaler alt overskuddet til dig selv.

VSO er en teknisk meget svær øvelse. Hvis du vil give dig i kast med den, anbefaler vi, at du allierer dig med en professionel rådgiver. Nedenfor finder du en simpel forklaring af virksomhedsskatteordningen.

Du skal kun betale en selskabsskat på 22% af det skattemæssige resultat i virksomheden, du ikke hæver til dig selv, men i stedet vælger at spare op. Det betyder, at du på sigt får langt bedre likviditet i virksomheden, og samtidig ikke behøver at tænke over økonomien alle døgnets vågne timer.

Når du sparer penge op i virksomheden, kan du fx bruge overskuddet til at betale eventuelle uforudsete udgifter eller gæld. Derudover får du mulighed for at optimere din personlige skat til topskattegrænsen, så du får mulighed for at “hæve løn” op til den omtalte skattegrænse.

Husk at være stringent og adskil din privatøkonomi og virksomhedens økonomi.

Kapitalafkastordningen

Hvis du overvejer denne ordning, anbefaler vi, at du snakker med en professionel, inden du beslutter dig.

En af de største forskelle på virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen er den strenge regel om meget tydeligt at adskille din private økonomi og din virksomheds økonomi. Generelt er der ikke lige så hårde krav til regnskabet, og nogle mener også, at kapitalafkastordningen er nemmere at implementere end virksomhedsskatteordningen.

Du kan beregne et kapitalafkast, hvilket i grove træk er den del af dit overskud, som kan trækkes fra din personlige indkomst over til din kapitalindkomst. Det betyder, at du kan fratrække din personlige indkomst og tillægge den kapitalindkomst. På den måde får du fradragsret for virksomhedens renter og for private renter, og i sidste ende betyder det, at du kan spare skat – hvilket vi jo godt kan lide.

Betal skat i en personligt ejet virksomhed

Du betaler hele tiden skat af din virksomhed, når du opdaterer din forskudsopgørelse. Det sker, når du løbende retter din forskudsopgørelse til det punkt, hvor du skal angive dit forventede over- eller underskud.

Når du opdaterer din forskudsopgørelse, ændres dine (resterende) B-skatterater også. Dem modtager du 10 gange om året, og det er måden, du betaler skat løbende. Når du så udfylder oplysningsskemaet året efter, finder du ud af, hvor meget du faktisk skulle have betalt i skat. Har du betalt for meget, skal du have penge tilbage, mens du skal betale penge, hvis du ikke har betalt nok med B-skatteraterne.

Oplysningsskema

Oplysningsskemaet blev før kaldt for selvangivelsen, men trods navneskiftet er det den samme proces, du skal igennem, når du indberetter til Skattestyrelsen.

I oplysningsskemaet skal du, præcis som tidligere, oplyse din virksomheds skattemæssige over- eller underskud. Udover din virksomheds økonomi skal du også oplyse din private økonomi. Som vi tidligere har beskrevet, er de to ikke adskilt, når du ejer en personlig virksomhed. Når du er færdig med at rette dit oplysningsskema, vil det tydeligt fremgå, hvorvidt du får penge tilbage, eller om du skal betale penge i skat. Fristen for indberetning af oplysningsskemaet er normalvis 1. juli.

Overholder du ikke den deadline, der er givet, får du dagbøder i form af skattetillæg på 200 kroner for hver dag, du overskrider. Bøden kan dog aldrig ende med et beløb på over 5.000 kroner.

Selskabsskat

Selskabsskatten (i skrivende stund 22 procent) er en skat, du betaler af virksomhedens overskud i et selskab. Det ligger lidt i ordet, men der er forskel på, hvordan skatten skal betales ved henholdsvis virksomheder og selskaber. Selskaberne kunne bl.a. være et ApS, A/S og tidligere IVS. Ved indberetning af dit selskabs- og fonds oplysningsskema i et selskab skal du logge ind via TastSelv Erhverv frem for Borger, som du skal bruge ved en personlig ejet virksomhed.

Præcis som med oplysningsskemaet var selskabs- og fonds oplysningsskemaet ligeledes tidligere kendt som selvangivelsen.

Sådan bliver aconto skat beregnet

Skattestyrelsen beregner et gennemsnit af din skat set over tre år. Det vil sige, at de forsøger at estimere, hvad du skal betale i skat. Lad os sige, at du to år har betalt 50.000 kroner i skat, hvor du det sidste år kun har betalt 45.000 kroner. Skattestyrelsen vælger derfor at konkludere, at du skal betale 48.333,33 kroner i skat fremover.

Aconto skat betales to gange årligt, og derfor halveres det endelige beløb ved hver betaling.

Betal skat som selskabsejer

Det er altid rart at modtage penge fra Skattestyrelsen – uanset om det er i virksomhedsregi, eller det handler om din private økonomi.

Men selvom det er dejligt, er der ingen grund til, at du betaler alt for meget skat i løbet af året, så du står med en opsparing i form af tilbagebetalt skat. Omvendt skal du naturligvis heller ikke betale for lidt, så du ender med at skylde penge.

Derfor bør du ændre din skat, hvis selskabets overskud eller underskud forventes at ændre sig ift. forrige gang, du ændrede tallene.

Kapitel 6 Skattefradrag

Det er ret essentielt at have styr på fradrag og på de regler, der gælder. Når du får styr på tingene, har du potentielt rigtig mange penge at spare. Der er mange udgifter, som kan trækkes fra, hvilket vi forsøger at give dig et overblik over i det her kapitel.

Hvad er fradrag?

Fradrag er udgifter, du kan trække fra i skat.

Har du haft driftsomkostninger i din virksomhed, der har været nødvendige for at virksomheden kunne løbe rundt, kan du trække dem fra og betale mindre i skat.

Det kan f.eks. være udgifter indkøb af t-shirts til dine medarbejdere, fordi arbejdstøjet er en udgift, som er nødvendig for, at din virksomhed kan agere i den pågældende branche.

Men er du fradragsberettiget, når du giver dine medarbejdere arbejdstøj? Det vil vi forsøge at give dig svaret på i kapitlet her. Reglerne kan være ret så komplekse, da det ikke er alting, du kan trække fra.

Du kan ikke trække private udgifter fra i din virksomhed.

Derfor er det vigtigt at kende til de konkrete regler.

For at gøre det nemmere har vi udviklet bogføringsassistenten. I stedet for at bogføre i øst og vest grundet manglende viden om bogføring, hjælper den automatiserede “assistent” alle, der ikke er regnskabsspecialister.

Freesoft ved ud fra dit valg, hvordan det bogføres – og klarer det for dig. Du slipper altså for at kende og huske samtlige regnskabsregler.

Hvis du har et hjemmekontor, som du f.eks. køber et skrivebord til, er det ofte meget svært at få fradrag for det. Det gælder også, selvom du f.eks. bruger bordet halvdelen af tiden i firmaet og den anden halvdel privat. Der er nemlig meget stramme og komplicerede regler for hjemmekontorer og mulighed for fradrag.

Det er heller ikke dig som privatperson, der ejer genstande købt i virksomheden – det er virksomheden. Du må altså ikke tage genstande med hjem i privaten, hvis virksomheden går konkurs, selvom du måske er direktør eller ejer af selskabet. Tingene skal sælges inkl. moms, gives væk eller smides ud. Du må gerne selv købe en computer brugt i din virksomhed, men den skal købes til markedspris.

Delvist eller fuldt fradrag

Som vi nævnte tidligere i regnskabs guiden, så er det ikke alting, du kan få skattefradrag for – præcis som med momsen. Det er med at holde tungen lige i munden, når du skal have styr på reglerne for fradrag. Du kan fx trække alt fra, når det omhandler markedsføring og reklame. Men…

Fradrag er ikke bare fradrag. Nogle gange kan du få fuldt fradrag, og andre gange kan du kun få delvist fradrag. Et godt råd er derfor, at du sætter dig grundigt ind i reglerne, eller bruger et regnskabsprogram som Freesoft, der har styr på det for dig.

F.eks. er der noget, der hedder repræsentationsudgifter.

Hvad er repræsentationsudgifter?

Repræsentationsudgifter er udgifter, der har et repræsentativt formål – udgifter, som tilknytter, fastholder og/eller plejer en forretningsforbindelse.

Det kan f.eks. være et lækkert måltid på en restaurant eller gaver, hvor formålet er at fornøje en kunde eller lign. Du skal huske at gemme alle dine kvitteringer, da Skattestyrelsen sagtens kan finde på at bede dig fremvise, hvad og hvem pengene blev brugt på.

Kan du ikke dokumentere, hvem der var med til middagen, kan de nægte dig fradraget, hvis de vælger at dykke ned i dine regnskaber.

Med Freesoft kan du gemme alle dine kvitteringer i skyen, så du kan smide fysiske kvitteringer direkte i skraldespanden og lagre dem sikkert online.

Er du i tvivl om noget, kan du læse langt mere inde på Skattestyrelsens hjemmeside, hvor tingene er beskrevet med flere detaljer.  

Kapitel 7 Løn eller overskud

Når man er iværksætter, kan lønnen godt virke lidt som en jungle. For hvordan udbetaler man løn til sig selv, når man er ejer af en enkeltmandsvirksomhed? Og hvordan foregår det, hvis man i stedet er ejer af et selskab?

Det, og meget mere, fokuserer næste kapitel i vores regnskabs guide på. Måske virker det underordnet at udbetale løn til sig selv, hvis man bare har virksomheden som et bi-job. I stedet ønsker man måske at beholde alt overskud i virksomheden, så denne kan vokse og udvikle sig. Det er dog også vigtigt at have penge til fx lån, husleje og mad på bordet i privaten.

Enkeltmandsvirksomhed

Er du ejer af en enkeltmandsvirksomhed, hænger din private økonomi og virksomhedens økonomi sammen. Hvis du ikke bruger en af de tidligere nævnte skatteordninger, kan du frit ind- og udbetale fra virksomheden, uden det påvirker din beskatning - du bliver nemlig beskattet af hele overskuddet i virksomheden.

Hvis du i stedet bliver beskattet efter reglerne for VSO, betaler du kun en foreløbig skat af overskuddet, ligesom du derudover bliver beskattet af eventuelle private hævninger. Selvom du måske tænker, at du nemt kan tyde, om virksomheden har over- eller underskud ved at kigge på bankkontoen, er det stort set umuligt. Der kan nemlig sagtens stå 1 mio. på kontoen, selvom du driver en kæmpe underskudsforretning.

Det nemmeste er at bruge et regnskabsprogram, men nogle vælger alligevel at bruge et Excel-ark, hvor de indtaster indtægter og udgifter. Det er dog i strid med moms- og bogføringsloven.

Har du ikke styr på midlerne, kan det være svært at overskue, hvor mange penge du kan “tillade” dig at bruge i privat regi, og hvor meget du kan bruge i virksomheden.

Havde du ikke nogen virksomhed, ville du formentlig opbygge en opsparingskonto, som kunne tages i brug, hvis uheldet pludselig skulle være ud. På den måde står du ikke med håret i postkassen, hvis du er nødsaget til at købe et sæt nye vinterdæk eller lign.

Præcis som med din private økonomi bør du have en opsparing, som kan bruges i virksomheds regi, hvis du pludselig står og skal betale for en ny computer, eller der er behov for kapital.

Selskab

I dit selskab er der lidt andre regler, og du kan derfor ikke bare trække penge ud og sætte penge ind, som du lyster. Du er heller ikke samme juridiske enhed som selskabet, og du hæfter derfor ikke personligt.

Ønsker du at trække penge ud af virksomheden, er der to metoder:

Metode 1: Du kan udbetale løn til dig selv – en løsning, som mange benytter sig af. Det kræver dog, at du registrerer dig som arbejdsgiver; også selvom du er alene i virksomheden.

På virk.dk skal du informere Skattestyrelsen om, at du indbetaler A-skat og arbejdsmarkedsbidrag til Skattestyrelsen. De skal derudover have besked om løn.

Husk, at du skal indberette din løn hver måned. Du skal også indberette “nulangivelse”, hvis du vælger ikke at udbetale løn en given måned. Gør du ikke det, så ender du med at få en bøde på 800 kroner.

Freesoft anbefaler, at du anvender et lønsystem. Det kan betale sig, bogføring og årsregnskab bliver meget nemmere.

Metode 2: Vælger du i stedet at udbetale selskabets udbytte, så får du en del af overskuddet tilbage.

Når der bliver afholdt en ordinær generalforsamling, er det her, udbyttet skal udloddes til de respektive parter. Pengene udbetales først senere, når det er bestemt, hvor meget der skal udbetales. Før du kan udbetale et udbytte, skal der være overskud i selskabet. Du kan altså ikke udbetale penge til dig selv, hvis virksomhedens økonomi enten er i nul eller minus.

Derudover skal udbetalingen ikke være til skade for eventuelle kreditorer eller selve selskabet.  

Sidst, men ikke mindst, skal der være enighed om, at udbyttet skal udbetales til generalforsamlingen.

Kapitel 8 Regnskabsløsning

Hvilken regnskabsløsning bør du vælge?

Skal du have en bogholder eller revisor, eller kan du klare ærterne helt selv med et regnskabsprogram? Det tager vi hul på her i guidens sidste kapitel. Nogle vælger at benytte både et regnskabsprogram og samtidig få hjælp af en revisor til at få udarbejdet deres årsregnskab.

En revisor kan være med til at skabe en tryghed, når man er færdig med sit regnskab. Udover at udarbejde årsregnskab kan revisoren også revidere din bogholders arbejde.

En bogholder plejer som regel at holde styr på den løbende bogføring – altså bilag og fakturaer.

Derudover er det ofte hans eller hendes arbejde at indberette moms samt sørge for løn til ansatte. I bund og grund sørger en bogholder for regnskabet, så du kan fokusere på andre ting.

Det er meget få, som har helt og holdent styr på, hvordan man bogfører korrekt, og det kan af samme grund være en hæmsko for at blive iværksætter, da det kan være angstprovokerende at høre, at man som direktør i en iværksættervirksomhed skal have alle hatte på.

Vi mener, at et digitalt regnskabssystem skal tage sig af alle de kedelige regnskabsopgaver i driften af din virksomhed, som vil frigøre mere tid til det du tjener penge på – derfor kalder vi programmet for Freesoft/SmartWorker!

Hos Freesoft har er vi lange kunderelationer, og flere af vores kunder har været med os i op til 20 år!

Prøv Freesoft gratis i 365 dage!

Vi håber, at du med denne regnskabs guide er blevet klogere på regnskab, bogføring og på nogle af de mange regler, som gør sig gældende.

Skat og moms kan være en svær størrelse at bokse med, men når du først har er gået i gang og bruger et let regnskabsprogram, bliver din bogføring og indberetning let som en leg.

Held og lykke.